info@k2.sk

Členský príspevok

Členský príspevok 2021

Bude sa vyberať LEN formou prevodu na účet. Treba ho uhradiť najneskôr do 31.marca 2021.

IBAN: SK04 7500 0000 0040 1315 3135
špecifický symbol: 2021
Správa pre príjemcu: meno priezvisko člena, dátum narodenia
Spolu: 150 EUR

Členský príspevok TJ: 70 EUR
Klubový príspevok: 80 EUR

Informácia o zaplatení sa bude priebežne aktualizovať.

Por. Priezvisko a meno Dátum zaplatenia Členské Poznámka
Vypracoval: Mgr. Róbert Erban

Naši partneri

korec jantex tzbtech

xbionic korec