• Obrázok kajakára
  • Obrázok kajakára
  • Obrázok kajakára

O nás

O nás

Klub rýchlostnej kanoistiky Kajak-Kanoe Piešťany sa venuje pretekárskej činnosti detí a dospelých, zúčastňuje sa domácich súťaží v rýchlostnej kanoistike, súťaží v Slovenskom pohári rýchlostnej kanoistiky a vychováva športovcov, ktorí pretekajú na domácej aj medzinárodnej pôde, čím reprezentujú našu krajinu v tomto ťažkom, ale krásnom športe. V klube pretekajú dievčatá aj chlapci od 9 rokov až po seniorky respektíve seniorov v disciplínach kajak alebo kanoe.

V čase mobilov, technológií a ochladnutia medziľudských vzťahov nás obzvlášť teší, že vieme pritiahnuť veľké množstvo detí, priniesť šport do ich života a tým v nich budovať pocit spolupatričnosti k lodenici, budovať kamarátstva, ctiť pomoc druhému, prekonávať ich vlastné hranice, budovať odvahu a čestnosť.

Okrem dosahovania výborných športových výsledkov na vode je pre nás trénerov dôležité aj ísť deťom príkladom, podporovať v nich dobré charakterové vlastnosti a priniesť do ich života radosť, zmysel pre zodpovednosť, zadelenie si svojho času, zažívanie nových zážitkov a spoznávanie kamarátov.